• Aydınlar, 28100 Merkez/Giresun, Türkiye
 • Pzt- Cum 8.00 - 18.00.

Yüksək tutumlu

Yüksək qonaq tutumu

ən yaxşı heyət

Sahəsində təcrübəli kadrlar

Dəqiq Diaqnoz

Tez və dəqiq diaqnoz
Bizimlə əlaqə saxlayın: 444 2 232

Keyfiyyətin İdarə Edilməsi Baş İdarəsi

Keyfiyyətin İdarə Edilməsi Baş İdarəsi

Ada Xəstəxanası Keyfiyyət İdarəetmə Müdirliyi

Bizim xəstəxana keyfiyyət idarə bölmə keyfiyyət direktoru Ecz. Arif ÖZDEMİr və keyfiyyəti idarə heyəti SKS çərçivəsində həyata keçirilən işləri koordinasiya edir.

BIZIM KEYFIYYƏT VAHIDIMIZ

 • Korporativ məqsəd və məqsədlər üçün tədqiqatların izlən verilməsini təmin edir.
 • Özünüqiymətləndirməni idarə edir.
 • Təhlükəsizlik hesabat sistemi ilə bağlı prosesləri idarə edir.
 • Risklərin idarə edilməsi ilə bağlı prosesləri idarə edir.
 • Xəstə və işçi təcrübələrini ölçmək üçün təhlilləri idarə edir (məsələn, sorğu ərizələri, sorğu nəticələrinin qiymətləndirilməsi, sorğu nəticələri üzrə təkmilləşdirmə tədqiqatları, xəstə və işçilərin fikrinin verilməsi).
 • SKS çərçivəsində sənədlərin idarə edilməsi təmin edir.
 • Keyfiyyət göstəriciləri üzrə prosesləri idarə edir.
 • SCS çərçivəsində müəyyən edilmiş komissiyaların üzvü kimi iştirak edir.

FƏALYYƏTLƏR

Korporativ Məqsədlər və Məqsədlər:

Hər il müəyyən edilmiş məqsəd və məqsədlərin reallaşdırılması prosesinə hər 6 aydan bir nəzarət edilir və ilin sonunda nəticələr qiymətləndirilir. Məqsəd və məqsədlərin onların reallaşdırılması üçün təhlilin nəticələri müəssisənin işçilərinə məlumat verilir.

ÖzünüQiymətləndirmə Fəaliyyətləri:

Xəstəxanamızda bütün SKS standartları da daxil olmaqla özünüqiymətləndirmə planı keyfiyyət idarəetmə bölməsi və özünüqiymətləndirmə komandası ilə ildə bir dəfə hazırlanır. Planda özünüqiymətləndirməni və onların müddəalarını həyata keçirəcək komanda müəyyən edilir və bütün şöbələrə elan edilir.

Özünüqiymətləndirmə nəticəsində müəyyən edilən qeyri-uyğunluqlar üçün korrektəedici preventiv tədbirlər həyata keçirilir və qeyri-konformasiyanın aradan qaldırılması prosesi keyfiyyət vahidinə riayət edilir. DÖF-nin nəticəsi müəyyən edilmiş müddətə uyğun qiymətləndirilir. Əgər problem həll olunursa, qapalıdır, əgər yoxdursa, kök səbəbi analizi aparılır və DÖF-nin tarixi uzadılır.

Özünüqiymətləndirmənin nəticələri barədə idarəyə məlumat verilir.

 

Təhlükəsizlik Hesabat sistemi:

Xəstəxanamızda; Xəstələrin və işçilərin təhlükəsizliyinə təhlükə yarada biləcək, son anda (həmin anın yaxınlığında) baş verməməsi və ya baş verəcək hadisələr barədə məlumat verilməsi, bu hadisələrə nəzarət edilməsi və bildirişlərin nəticəsi olaraq baş verən hadisələr üçün zəruri tədbirlərin görülməsini təmin etmək məqsədi ilə istifadə olunur. Əsas məqsədlər Xəstənin Təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Sağlam əmək həyatı mühitinin təmin edilməsidir.

Risklərin İdarə Edilməsi:

Xəstə, xəstə qohumu, vizajist, işçi və müəssisə və ətraf mühitin təhlükəsizliyi çərçivəsində xəstəxanamız və xəstəxanamızda təklif olunan bütün xidmətlərlə bağlı risklərin qarşısını almaq və ya minimuma endirmək məqsədilə xəstənin təhlükəsizliyini təmin etmək və sağlam iş həyatını effektiv və effektiv şəkildə reallaşdırmaq məqsədi daşıyırıq.

Xəstəxana müdirinin, peşə sağlamlığı və təhlükəsizlik bölməsinin məsul və peşə sağlamlığı və təhlükəsizlik üzrə mütəxəssislərinin qiymətləndirilməsi ilə risklər müəyyən edilir və planlaşdırmaya uyğun olaraq izləmə prosesi həyata keçirilir.

Xəstə və işçi təcrübələrinin ölçülməsi:

Xəstə təcrübəsi üzrə sorğular hər ay təcili, həkim və inpatient olaraq aparılır. İşçilər üçün ildə bir dəfə sorğu keçirilir. Bütün məlumatlar Keyfiyyətin İdarə Edilməsi Bölməsi tərəfindən təhlil edilir və bu məlumatlar müvafiq komitədə və komanda yığıncaqlarında gətirilir. İllik sorğunun nəticələri bütün xəstəxanaya bildirilir.

Sorğu ərizəsi ilə yanaşı, xəstəxana daxilindəki istək, təklif və şikayət qutularına edilən bildirişlər, xəstə hüquqları bölməsinə edilən müraciətlər, xəstəxananın veb səhifəsi və hastahaklari.saglik.gov.tr ünvanı vasitəsilə edilən xəstələrin və işçilərin təklif və şikayətləri hər ay qiymətləndirilir.

 

SKS çərçivəsində sənədlərin idarə edilməsi:

Xəstəxanamız Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyə Xidmətlərinin Ümumi Baş Direktorluğunun Səhiyyədə Keyfiyyət və Akkreditasiya şöbəsi tərəfindən çap olunan SKS-nin Sənədlərin İdarə edilməsi Sistemi üzrə Bələdçisini “Sənədlərin İdarə edilməsi Sistemi” prosedurunun outsource kimi qəbul etmişdir. Xəstəxanamızda istifadə olunan bütün sənədlər isə bu bələdçinin işığında hazırlanır. Sənədlərin idarə edilməsi üzrə Keyfiyyət İdarəetmə Bölməsi məsuliyyət daşıyır. Bütün işçilər ümumi şəbəkə ilə xəstəxanamızın intranet sistemi vasitəsilə sənədlərə daxil ola bilərlər.

Xəstəxanamızda istifadə olunan sənədlər:

Prosedurlardan, təlimatlardan, bələdçilərdən, formalardan, planlardan, razılıq sənədlərindən, siyahılardan, yardımçı sənədlərdən ibarətdir.

Xəstəxanada asılmış digər bütün sənədlər müəyyən nəzarət və qaydada asılır.

Keyfiyyət Göstəriciləri:

Şöbə əsaslı və klinika əsaslı göstəricilər Səhiyyə Nazirliyinin indikator idarəetmə bələdiyyəsinə və SKS standartlarına əsasən məlumatların toplanması yolu ilə toplanılır və müvafiq quruma ötürülür. Korporativ Keyfiyyət Sistemi veb səhifəsindəki göstərici bildirişi sahəsində bildiriləcək göstəricilər 3 aylıq müddətdə toplanan məlumatlarla müvafiq sahələrə daxil edilir. Bütün proses Keyfiyyət Vahidinin və məsul olan göstəricinin koordinasiyasıdır. Alınan nəticələri təhlil etmək və interpretasiya etmək üçün nəticə dəyəri hədəf dəyəri ilə müqayisə edilir. Analizin nəticələri hədəf dəyərindən mənfi sapdığını göstərirsə, sapmağa səbəb olan şərtləri üzə çıxarmaq üçün kök səbəbi analizi həyata keçirilir. Nəticənin müsbət və ya mənfi olmasından asılı olmayaraq, bu nəticəyə nail olmaqda həlledici məqamlar qiymətləndirilir.

 

SCS çərçivəsində müəyyən edilmiş komitələr:

Xəstəxanamızda SKS standartlarına uyğun komitələr aşağıdakılardır:

 • Xəstə Təhlükəsizliyi Komitəsi
 • İşçilərin Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi Komitəsi
 • Təhsil Komitəsi
 • Müəssisənin Təhlükəsizlik Komitəsi
 • İnfeksiyaya Nəzarət Komitəsi

Hasta Güvenliği Komitesi: Hastanede yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve sistematikliğini sağlayacak şekilde muhtemel risklerin belirlenmesi, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknik belirlenmesi ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini sağlamak için faaliyet gösterir. Komitə ildə ən azı 4 dəfə və zərurət yarandıqda müntəzəm fasilələrlə toplaşır.

Kalite Yönetim Ekibi: Ekip bölüm kalite sorumluları, hastane yönetimi ve kalite yönetim birimi ile toplantılar düzenleyerek kalite faaliyetlerinin değerlendirmesini yapar. Komanda korporativ məqsəd və məqsədlər, göstərici məlumatları, korrektəedici preventiv hərəkətlər, özünüqiymətləndirmə qeyri-uyğunluqlarının izlənilməsi kimi keyfiyyət fəaliyyətlərini qiymətləndirir.

Size nasıl yardımcı olalım ?