• Aydınlar, 28100 Merkez/Giresun, Türkiye
  • Pzt- Cum 8.00 - 18.00.

დიდი ტევადობის

სტუმრების მაღალი ტევადობა

საუკეთესო გუნდი

დარგის ექსპერტი პერსონალი

ზუსტი დიაგნოზი

სწრაფი და ზუსტი დიაგნოზი
Დაგვიკავშირდით: 444 2 232

ხარისხის ორგანიზაციული სქემა

ხარისხის ორგანიზაციული სქემა

ადა ჰოსპიტალის ხარისხის ორგანიზაციული სქემა

Size nasıl yardımcı olalım ?