• Aydınlar, 28100 Merkez/Giresun, Türkiye
  • Pzt- Cum 8.00 - 18.00.

Yüksək tutumlu

Yüksək qonaq tutumu

ən yaxşı heyət

Sahəsində təcrübəli kadrlar

Dəqiq Diaqnoz

Tez və dəqiq diaqnoz
Bizimlə əlaqə saxlayın: 444 2 232

Xəstəxana təşkilati strukturu

Xəstəxana təşkilati strukturu

Ada Xəstəxanasının Təşkilat strukturu

1. OBYEKTIV – Xəstəxanamızın təşkilati strukturunu elə qurmaq ki, müəssisənin məqsəd və məqsədlərinə çatmasına şərait yaratsın və bütün xəstəxana fəaliyyətini əhatə etsin; korporativ və klinik idarəetməyə məsul şəxsləri daxil etmək və müəssisənin bütün fəaliyyətini əhatə etmək.
1. 2. SSS:
Xəstəxanamızdakı bütün bölmələri əhatə edir.
2. KISALTMALAR:
3. MƏSULIYYƏT VƏ ƏLAQƏLƏR. Hər bir bölmənin əsas və əvəzedici vəzifəli şəxsləri öz bölmə nəzarətçiləri tərəfindən müəyyən edilir və lazım gələrsə, onlar Baş həkimin razılığı ilə rəsmi şəkildə yazılı şəkildə həmin şəxslərə xəbər verilir. Tapşırıqlara ehtiyaca uyğun olaraq yenidən baxılır və yeni təyinatlar həyata keçirilir.
4. ŞAQULI VƏ ÜFÜQI KOORDINASIYA VƏ İNTEQRASIYA NÖQTƏLƏRI:
4.1. Şaquli İnteqrasiya Nöqtələri :
Təşkilat sxemində də göründüyü kimi, təşkilati səviyyələr yuxarıdan aşağıya doğru tədricən bir-birinin idarəsi altındadır.
Müəssisəmizdə çox sayda personalın işləməsi, personalın işini qruplaşdırmaq və onları məqsədə uyğun idarə etmək məqsədilə vertikal (iyerarxik) və horizontal idarəetmə metodlarından istifadə olunur. Bu metodlardan istifadə intizam qaydasında məqsədə uyğun olaraq həyata keçirilir və qərarların qəbul edilməsində vaxt itkisinin qarşısı alınır. Xəstəxana Müdiri, Baş Tibb Bacısı, Keyfiyyətin İdarə Edilməsi Müdiri Vertikal olaraq Baş Həkimlə əlaqəlidir və xəstəxanamızın təşkilati quruluşu KU-dur. YD.01 Təşkilat cədvəlində müəyyən edilir və yuxarı pillədə Direktorlar Şurası fəaliyyət edir.
4.2. Üfüqi İnteqrasiya Nöqtələri:
Horizontal təşkilatda tapşırıqlar nəzərə alınır, təcrübə mühüm rol oynayır. Şaquli təşkilatda olduğu kimi sərt iyerarxiya yoxdur. Əsas odur ki, tapşırıq səmərəli yerinə yetirilir. Bu növ təşkilatda sifarişlər daha yüksək nəzarətçidən deyil, işlərin tələblərinə uyğun olaraq, narahat olanlardan götürülə bilər. Üfüqi inteqrasiya nöqtələrində, Xəstəxana müdiri, Baş Tibb Bacısı və Keyfiyyətin İdarə Edilməsi Müdirinin əməyin bölünməsini təmin etmək, səlahiyyət və vəzifələri müəyyənləşdirmək və onlardan irəli gələn vəzifələri nəzərə almaq üçün komanda şəklində fəaliyyət göstərir.
5. LAZıM OLDUQDA SƏLAHIYYƏTLI NÜMAYƏNDƏ HEYƏTI. Təşkilati sxem üzrə bütün birja işçilərinin vəzifə və vəzifələri müəyyən edilir. Zərurət yarandıqda səlahiyyətli nümayəndə heyəti baş həkimin razılığı ilə səlahiyyətləri təhvil verən işçilərə və Həmin Qurumun daxili yazışma sənədi ilə həmin Orqana təhvil verilir. Baş həkim olmadıqda səlahiyyətli nümayəndə heyəti Baş həkimin müavini tərəfindən hazırlanır. Hər ikisi olmadıqda səlahiyyətli nümayəndə heyəti hazırlanmır. Vəzifələrin bölüşdürülməsində ziddiyyət olduqda, müvafiq şəxslər öz rəisləri ilə baş həkimlə əlaqə saxlayır və problemin həlli baxımından götürüləcək yolları yenidən müəyyənləşdirirlər. Eyni vəzifədə çalışan personal üçün də eyni səlahiyyət və vəzifələr müəyyən edilmişdir və bu mənada ekvivalentlik əldə edilmişdir.
ƏLAQƏLI SƏNƏDLƏR:
HARADA? YD.01 Diaqramı

Size nasıl yardımcı olalım ?