• Aydınlar, 28100 Merkez/Giresun, Türkiye
  • Pzt- Cum 8.00 - 18.00.

Yüksek kapasite

Yüksek misafir kapasitesi

En iyi kadro

Alanında uzman personel

Doğru Teşhis

Hızlı ve doğru teşhis
Bize ulaşın: 444 2 232

Hastane Organizasyon Yapısı

Hastane Organizasyon Yapısı

Ada Hastanesi Organizasyon Yapısı

1. AMAÇ: Hastanemizin organizasyon yapısını kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve hastane faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde oluşturmak; kurumsal ve klinik yönetişim ile ilgili sorumluları içerecek şekilde tanımlamak ve kurum faaliyetlerinin tümünün kapsanmasıdır.
1. 2. KAPSAM:
Hastanemizdeki tüm birimleri kapsar.
2. KISALTMALAR:
3. SORUMLULUK VE İLİŞKİLER: Her biriminin asil ve yedek sorumluları kendi birim amirleri tarafından belirlenmiş olup ihtiyaç olması halinde Başhekim oluru ile resmi olarak yazılıp kişilere tebliğ edilmiştir. Görevlendirmeler ihtiyaca göre revize edilip yeni görevlendirmeler yapılmaktadır.
4. DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI:
4.1. Dikey Entegrasyon Noktaları :
Organizasyon şemasında görüldüğü üzere yönetiminde örgütsel kademeler yukarıdan aşağı doğru aşamalı bir şekilde birbirinin yönetimi altında bulunmaktadır.
Kurumumuzda çok sayıda personelin çalışması, personelin çalışmalarını gruplandırmak ve bir disiplin içinde amaca uygun olarak yönetmek ve karar vermede zaman kaybı yaşanmaması amacı ile dikey (hiyerarşik) ve Yatay yönetim şekli kullanılmaktadır. Hastane Müdürü, Başhemşire, Kalite Yönetim Direktörü Başhekime dikey olarak bağlı olup Hastanemizin organizasyon yapısı KU.YD.01 Organizasyon Şemasında belirtilmiş olup en üst basamağında Yönetim Kurulu bulunmaktadır.
4.2. Yatay Entegrasyon Noktaları:
Yatay örgütlenmede görevler göz önünde tutulmakta ve uzmanlık önemli bir rol oynamaktadır. Dikey örgütlenmedeki gibi katı bir hiyerarşi yoktur. Önemli olan görevin etkili bir biçimde yerine getirilmesidir. Bu tür örgütlenmede emirler bir üst amirden değil, işlerin gereklerine göre ilgililerden alınabilmektedir. Yatay entegrasyon noktalarında Hastane Müdürü, Başhemşire ve Kalite yönetim direktörü, ekip halinde çalışarak işbölümünün sağlanması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek bunlardan doğacak sorumlulukları dikkate almaktadırlar.
5. GEREKTİĞİNDE YETKİ DEVRİNİN YAPILMASI: Organizasyon şemasındaki Tüm birim çalışanlarının görev yetki ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Gerektiğinde yetki devri Başhekim onayı ile Yetki devri yapan ve Yetki devri yapılan çalışanlara Kurum iç yazışma belgesi ile yapılır. Başhekim olmadığında yetki devri Başhekim yardımcısı tarafından yapılmaktadır. Her ikisinin de bulunmaması halinde yetki devri yapılmamaktadır. Görev dağılımında çatışma yaşanması durumunda ilgili kişiler üst amirleri ile birlikte başhekimlikle iletişime geçer ve sorunun çözülmesi anlamında atılacak yolları tekrar belirlerler. Aynı pozisyonda çalışan personel için aynı yetki ve sorumluluklar tanımlanmış olup bu anlamda denklik sağlanmıştır.
İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
KU.YD.01 Organizasyon Şeması

Size nasıl yardımcı olalım ?